Wij zijn overtuigd van onze producten en onze medewerkers. Daarom kunnen wij u ook garanderen dat de door ons geleverde producten en diensten voldoen aan onze eigen hoge standaard. Deze standaard geeft u de garantie dat u een perfect product krijgt van ProCare Kozijnen.


 

1.   ProCare Kozijnen staat in voor de werking en de kwaliteit van de door ProCare geplaatste elementen voor een periode van 10 jaar na levering mits het onderhoud zichtbaar en aantoonbaar is en op voorgeschreven wijze is uitgevoerd.

 

2.     Op Hang en sluitwerk geven wij 10 jaar garantie overeenkomstig de voorwaarden  van de fabrikant. 

 

3.     De maximale garantie op de beglazing is 10 jaar. Standaard wordt 5 jaar garantie gegeven waarbij de mogelijkheid bestaat dit te verlengen overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant op stofafzetting en condensvorming tussen  de glasbladen

 

4.     In afwijking van de in lid 1 genoemde periode zal de  garantietermijn op de kleurechtheid van de verf  5 jaar bedragen.

 

5.     Van deze garantie zijn uitgesloten:

a.     Alle gebreken (en de gevolgen daarvan) welke veroorzaakt zijn door bedieningsfouten dan wel door slecht gebruik.

b.     Kleine onvolkomenheden in de afwerking, welke geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.

c.     Beschadigingen die niet terug te voeren zijn op het materiaal en/of montagefouten.

d.     Schade aan materialen en producten welke veroorzaakt zijn door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe gevolgen van wind of storm met een door het KNMI geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 m/sec. alsmede elke aantasting welke het direct of indirect gevolg is van het niet tijdig of niet op juiste wijze (doen) uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.

e.     Schade als gevolg van mechanische invloeden, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oproer, molest, natuurramp, en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht.


houten kozijn